Här får du reda på mer om Åredalens historia, du kan till exempel läsa om vad det var som lade grunden till Åredalen så som den ser ut i dag.